Про фонд

Повне найменування Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд»
Скорочене найменування ВПФ «ПриватФонд»
Код ЄДРПОУ 33114991
Розрахунковий рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» UA75 322001 00000 26501290000068
МФО 322001
Перелік фінансових послуг недержавне пенсійне забезпечення
Керівник юридичної особи Голова Ради Фонду
Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 12
e-mail info@privatfond.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 400332 від 20.07.2004, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області
Відкрити
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ПФ 6 від 07.09.2004, реєстраційний № 12100653 згідно з рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №2227 від 03.09.2004 р.
Відкрити
Виписка ЄДР Відкрити
Основні положення статуту (витримки) Відкрити
Основні положення інвестиційної декларації (витримки) Відкрити

Рада Фонду

Контроль діяльності фонду з боку засновників здійснює рада фонду – яка формується з представників засновників. Такі представники обов'язково проходять спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення, періодично підтверджуючи свою кваліфікацію. Рада фонду може замінити компанії, що здійснюють обслуговування фонду, якщо їх діяльність визнана неефективною. Крім того, рада фонду затверджує інвестиційну декларацію – документ, що визначає напрями інвестування пенсійних активів.

Склад Ради

Голова Ради Фонду:

  • Стулова Олена Анатоліївна.

Члени Ради Фонду:

  • Федоренко Вікторія Вікторівна;
  • Міхєєв Сергій Володимирович;

Інформація про засновників ВПФ «ПриватФонд»

№ з/п Повне найменування юридичної особи — засновника недержавного пенсійного фонду ЄДРПОУ Місцезнаходження юридичної особи
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» 33115602 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 12
2 Приватне підприємство «Бухгалтер-Гарант» 37006385 49107, м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 14К, кв. 33

Адміністратор та Компанія з Управління Активами

Найменування paritet ТОВ "КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ "ПАРИТЕТ"
Код ЄДРПОУ 33115602
Розрахунковий рахунок в А-Банку UA79 307770 00000 26009010028367
МФО 307770
Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 12, ua-paritet.com.ua
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи АА № 18 от 17.09.04 р.
Відкрити
Договір про адміністрування фонду № АДМ-2 від 01.06.2022р.
Договір про управління активами фонду № КА-3 від 01.06.2022р.
guarantee-certificate

Ліцензії

  • Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адмініструванняНПФ АБ № 115989 дiйсна з 21.08.08 р. (безстрокова)
  • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) АЕ № 294763 від 13.03.2015 р. (безстрокова)
  • Ліцензія Служби безпеки України на криптографічний захист інформації АВ № 548175 від 20.08.2010 г. (безстрокова)

partnership

Участь

  • Член Української асоціації інвестиційного бізнесу
  • Національної Асоціації НПФ України Адміністраторів НПФ

Банк зберігач

Найменування universal bank АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
Код ЄДРПОУ 21133352
Місцезнаходження 01001, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19 universalbank.com.ua
Кореспондентський рахунок UA173000010000032009107201026
Банківська ліцензія №92 від 10.10.2011 р.
Ліцензія НКЦПФР на здійснення діяльності по зберіганню активів пенсійних фондів АЕ №263462 від 01.10.2013 р., термін дії ліцензії – необмежений
Відкрити
Договір на обслуговування фонду № 300012-UA40022982-ОБ від 15.07.2021 р.

Аудитор

Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит»
Код ЄДРПОУ 33304128
Місцезнаходження Україна, 02090, м.Київ, Харківське шосе, 19а, кв. 518
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності , які мають право проводити обовязковий аудит фінансової звітності № 3509 від 17.12.2004р., видано Аудиторською Палатою України.

Недержавні пенсійні фонди і компанії, які їх обслуговують, щорічно проходять перевірку незалежними аудиторськими фірмами. Причому один і той же аудитор не може проводити перевірку двох і більше юридичних осіб, які обслуговують фонд.