Про фонд

Повне найменування Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд»
Скорочене найменування ВПФ «ПриватФонд»
Код ЄДРПОУ 33114991
Розрахунковий рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» UA75 322001 00000 26501290000068
МФО 322001
Перелік фінансових послуг недержавне пенсійне забезпечення
Керівник юридичної особи Голова Ради Фонду
Місцезнаходження 49000, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1
e-mail info@privatfond.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 400332 від 20.07.2004, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області
Відкрити
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ПФ 6 від 07.09.2004, реєстраційний № 12100653 згідно з рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №2227 від 03.09.2004 р.
Відкрити
Виписка ЄДР Відкрити
Основні положення статуту (витримки) Відкрити
Основні положення інвестиційної декларації (витримки) Відкрити

Рада Фонду

Контроль діяльності фонду з боку засновників здійснює рада фонду – яка формується з представників засновників. Такі представники обов'язково проходять спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення, періодично підтверджуючи свою кваліфікацію. Рада фонду може замінити компанії, що здійснюють обслуговування фонду, якщо їх діяльність визнана неефективною. Крім того, рада фонду затверджує інвестиційну декларацію – документ, що визначає напрями інвестування пенсійних активів.

Склад Ради

Голова Ради Фонду:

  • Галушко Артем Андрійович.

Члени Ради Фонду:

  • Свистун Марина Леонідівна;
  • Чернишов Олексій Володимирович;
  • Міхєєв Сергій Володимирович;
  • Стулова Олена Анатоліївна;

Інформація про пов'язаних осіб НПФ - засновників НПФ

№ з/п Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду ЄДРПОУ або реєстраційний номер Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПФ» 32930996 49040, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) НПФ

№ з/п Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи Повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи (пов'язаної особи) Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (пов'язаної особи) Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов’язаність, %
1 32930996 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПФ" 33669814 Товариство з обмеженою відповідальністю "Гідропромметиз" 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 100
2 32930996 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПФ" 33005592 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПФ" 49000, м. Дніпро, вул. Рогальова, 28 0,0003

Адміністратор та Компанія з Управління Активами

Найменування paritetТОВ "Керуючий адміністратор ПФ "Паритет"
Код ЄДРПОУ 33115602
Розрахунковий рахунок в А-Банку UA79 307770 00000 26009010028367
МФО 307770
Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 12, ua-paritet.com.ua
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи АА № 18 от 17.09.04 р.
Відкрити
Договір про адміністрування фонду № АДМ-2 від 19.06.2019 р.
Договір про управління активами фонду № КА-3 від 19.06.2019 р.
guarantee-certificate

Ліцензії

  • Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адмініструванняНПФ АБ № 115989 дiйсна з 21.08.08 р. (безстрокова)
  • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) АЕ № 294763 від 13.03.2015 р. (безстрокова)
  • Ліцензія Служби безпеки України на криптографічний захист інформації АВ № 548175 від 20.08.2010 г. (безстрокова)

partnership

Участь

  • Член Української асоціації інвестиційного бізнесу
  • Національної Асоціації НПФ України Адміністраторів НПФ

Банк зберігач

Найменування universal bank АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
Код ЄДРПОУ 21133352
Місцезнаходження 01001, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19 universalbank.com.ua
Кореспондентський рахунок UA173000010000032009107201026
Банківська ліцензія №92 від 10.10.2011 р.
Ліцензія НКЦПФР на здійснення діяльності по зберіганню активів пенсійних фондів АЕ №263462 від 01.10.2013 р., термін дії ліцензії – необмежений
Відкрити
Договір на обслуговування фонду № 300012-UA40022982-ОБ від 15.07.2021 р.

Аудитор

Найменування Приватне підприємство Аудиторська компанія «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»
Код ЄДРПОУ 21326993
Місцезнаходження 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11, ukraine.dgk@gmail.com
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності , які мають право проводити обовязковий аудит фінансової звітності № 0238 від 26.01.2001р., видане Аудиторською Палатою України.

Недержавні пенсійні фонди і компанії, які їх обслуговують, щорічно проходять перевірку незалежними аудиторськими фірмами. Причому один і той же аудитор не може проводити перевірку двох і більше юридичних осіб, які обслуговують фонд.