Основні принципи роботи з Роботодавцем

Зараз участь сучасного і процвітаючого підприємства в корпоративних пенсійних програмах – це ефективний інструмент вирішення фінансових, кадрових і соціальних завдань компанії. Відкритий Недержавний Пенсійний Фонд «ПриватФонд» допоможе Вам зарекомендувати себе як перспективну соціально-орієнтовану компанію.

Ми запрошуємо до співпраці підприємства незалежно від роду і сфери діяльності. Участь в корпоративних програмах недержавного пенсійного забезпечення ВПФ «ПриватФонд» це:

1. Матеріальна і соціальна зацікавленість, як Вкладників, так і Учасників у здійснені пенсійних внесків.

2. Захист майнових прав і законних інтересів учасників.

3. Мінімізація ризиків, контроль і захищеність, гарантія конфіденційності операцій та збереження коштів.

Переваги для Роботодавця

Підвищення ефективності

Перед Вами відкривається можливість створити імідж роботодавця, який виявляє турботу про своїх працівників не тільки сьогодні, а й в перспективі, підвищити рівень своєї конкурентоспроможності на ринку праці та придбати імідж соціально-орієнтованої компанії.

Ви зможете створити мотиваційний клімат в колективі за допомогою матеріального стимулювання (з віднесенням в часі) співробітників за рахунок зміни розмірів пенсійних внесків.

Ви отримуєте додатковий інструмент кадрової політики, що дозволить закріпити найбільш цінних працівників і стимулювати підвищення продуктивності праці персоналу за допомогою збільшення соціального пакету пенсійними внесками.

Зниження витрат

Ви забезпечуєте створення повноцінного компенсаційного пакету, включивши в компенсаційний пакет ТОП-менеджерів недержавного пенсійного забезпечення.

Ви соціально захищаєте співробітників шляхом формування додаткових пенсійних заощаджень, які так само можуть бути виплачені Вашому співробітнику одноразово при настанні інвалідності або важкого захворювання, а в разі смерті – його спадкоємцям.

Вам надаються податкові пільги – пенсійні внески на користь працівника включаються до складу витрат роботодавця у розмірі не більше 15% від заробітної плати співробітника і не більше як 2,5 розміру мінімальної заробітної плати на 1 співробітника щомісяця.

Індивідуальний підхід

Ви самостійно визначаєте індивідуальну схему участі в ПриватФонді, яка буде максимально відповідати Вашим потребам і можливостям, а саме:

 • необмежена кількість Ваших працівників;
 • індивідуальний для кожного працівника розмір пенсійних внесків;
 • будь-яка періодичність перерахування пенсійних внесків;
 • можливість призупинення в односторонньому порядку перерахування внесків;
 • довгострокове рефінансування Вашого підприємства з використанням різних сучасних безризикових фінансових інструментів;
 • безкоштовна інформаційно-консультаційна підтримка, Персональний супровід кожного Вкладника.
Переваги для Вашого Працівника

Економічне благополуччя

Пенсійні внески та отриманий інвестиційний прибуток обліковуються на персональному рахунку і є власністю Вашого працівника.

Після виходу на пенсію накопичені кошти будуть додатковим джерелом прибутку для Вашого працівника.

Також фізичним особам надаються податкові пільги при перерахуванні пенсійних внесків і отримання пенсійних виплат.

Мотивація

Коли ви робите пенсійні відрахування на користь своїх співробітників, проявляєте зацікавленість у забезпеченні майбутнього, Ви підкреслюєте значимість і оцінку їх роботи.

Таким чином Ви формуєте у працівника лояльне ставлення до підприємства, яке проявляє турботу про своїх співробітників.

Захист Ваших інтересів

Безпека

Підприємство не несе ніяких фінансових ризиків, беручи участь у програмі недержавного пенсійного забезпечення.

Конфіденційність і безпека всіх операцій.

Активи ПриватФонду відокремлені від активів обслуговуючих компаній (засновників, адміністратора, компанії з управління активами та зберігача), що робить неможливим банкротство ПриватФонду та його ліквідацію.

На активи ПриватФонд не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація.

Відкритість

Щорічно оприлюднюється інформація щодо діяльності ПриватФонду і результати аудиторських перевірок у ЗМІ та на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Державне ліцензування діяльності адміністратора, компанії з управління активами та зберігача.

Контроль за діяльністю ПриватФонда здійснюється з боку трьох регулятивних державних органів.

Як стати Вкладником ПриватФонду

Проявіть турботу про своїх працівників!

Якщо Вас влаштовують умови, запропоновані ПриватФондом, Ви згодні перераховувати в ПриватФонд пенсійні внески на користь своїх працівників, Вам необхідно укласти пенсійний контракт з Керуючим адміністратором пенсійного фондуё, що діє від імені ПриватФонду.

Залишились питання?

Більше відповідей на питання Ви можете знайти тут.

Також інформацію, що Вас цікавить можна дізнатися у нас будь-яким зручним для Вас способом:

 • пререйти за посиланням;
 • написати на e-mail: info@privatfond.com.ua;
 • зателефонувати за телефоном: 098-188-13-51.
Бухгалтерський облік

Бухгалтеру підприємства

Роботодавець перераховує внески в НПФ за рахунок своїх коштів:

 • Дт 23 (92,93) Кт 685 – винрати на НПФ;
 • Дт 685 Кт 311 – перерахований внесок в НПФ.

Увага: пенсійні внески перераховуються однією сумою! Відображення суми пенсійного внеску на індивідуальному рахунку кожного учасника (працівника) здійснює адміністратор НПФ на підставі відомості персоніфікації.

Податковий облік витрат

Згідно п.164.2.16 ст164 Податкового кодексу України (ВР України, Кодекс від 02.12.2010 г. № 2755-VII), передбачено, що в разі, якщо відповідно до договору довгострокового страхування або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право віднести до складу витрат кожного звітного податкового періоду суму таких внесків, яка совокупно не перевищує 30% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом кожного звітного податкового місяця.

Відображення пенсійних внесків, сплачених роботодавцем-резидентом і фізичною особою-підприємцем за найманих працівників, в звітності за формою № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку».

№ ознаки доходу згідно з довідником ознак Вид прибутку Доходи (виплати), які слід вказувати під ознакою Податковий агент
125 Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податків або на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. «в» пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу) Роботодавці-резиденти – юридичні особи та фізичні особи – підприємці
Додатки

Додатки до пенсійного контракту

Додатки №1 – 6 до пенсійного контракту
PDF, 832кб
Завантажити