question

Часто задавані питання

Це можливість накопичити кошти для забезпечення гідної пенсії. Здійснюючи внески в ВПФ "ПриватФонд", Ви стаєте його учасником. З виходом на пенсію, Ви отримуєте свої накопичення і інвестиційний дохід, який принесли ваші накопичення.

Відкритий пенсійний фонд (ВПФ) - юридична особа, створена відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", яка має статус неприбуткової організації, яка функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами і здійснення пенсійних виплат. Таким чином, дана організація приймає грошові кошти своїх учасників, розміщує їх в інвестиційних проектах з метою примноження і захисту від інфляції, а пізніше - здійснює пенсійні виплати.

Органом управління фонду є Рада фонду, яка здійснює контроль за поточною діяльністю фонду. Голова та члени Ради фонду проходять обов’язкове спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення та мають періодично підтверджувати кваліфікацію. Рада фонду укладає договори:

 • На адміністрування (облік вкладників і учасників, ведення персональних рахунків, формування звітності та нарахування виплат) – з адміністратором НПФ;
 • На управління активами (інвестування коштів з метою їх примноження) – з компанією з управління активами;
 • На зберігання активів (відкриття та обслуговування рахунків, зберігання активів фонду) – з банком-зберігачем.
Адміністратором та компанією з управління активами ВПФ «ПриватФонд» є ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ».
Банк-зберігач – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

З метою захисту пенсійного накопичення активи диверсифікуються. У законодавстві чітко прописані вимоги щодо лімітів та напрямів інвестування пенсійних активів. Правила інвестування кожного з фондів прописані у його інвестиційній декларації. Для ОПФ «ПриватФонд» пріоритетною є помірно-консервативна інвестиційна стратегія, яка мінімізує можливість втрати накопичень.

Інвестування дозволено у:
 • Цінні папери (акції, облігації)
 • Депозитні вклади
 • Банківські метали
 • Нерухомість

Прибутковість залежить від того, наскільки ефективно компанія з управління активами розпоряджається коштами вкладників. переоцінка активів фонду здійснюється щоденно, а отриманий дохід (або збиток) розподіляється між учасниками пропорційно сумам, відображеним на їх індивідуальних пенсійних рахунках. Встановлення мінімально гарантованої норми прибутку за будь-якою пенсійною схемою забороняється законодавством.

Це договір між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника.

Укладаючи пенсійний контракт, Ви маєте право вільного вибору пенсійної схеми, яка найбільш відповідає Вашим побажанням. Наприклад: розмір пенсійного внеску, який визначає сам Вкладник, періодичність перерахування пенсійних внесків щомісяця, щокварталу або раз на рік, а може одноразово. Але змінювати обрану пенсійну схему можна не частіше одного разу на 6 місяців.

Так, можна перевести песійні накопичення або їх частину до іншого недержавного пенсійного фонду. Для цього необхідно звернутися до Адміністратора Фонду, з якого планується переведення накопичень.

Так можна. Вкладником будете Ви, а третя особа буде виступати Учасником. Можна здійснювати внески на третіх осіб.

Сума накопичень на рахунку відображається в особистому кабінеті на сайті Фонду або всю інформацію є можливість уточнити в Адміністратора за номером телефону +38 (098) 188 13 51.

Виплату до настання пенсійного віку є можливість отримати в наступних випадках:

 • визнання учасника Фонду особою з інвалідністю;
 • критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт) учасника Фонду, підтверджений відповідними документами;
 • виїзд учасника Фонду на постійне місце проживання за кордон;
 • смерть учасника Фонду (виплату отримує спадкоємець).

Держава встановила для недержавних пенсійних фондів жорсткі законодавчі рамки, щоб зберегти кошти громадян.

 • законом визначено, що недержавні пенсійні фонди не можуть бути визнані банкрутами і що при припиненні діяльності фонду, всі накопичення учасників в повному обсязі будуть переведені в інший обраний учасником фонд;
 • операції з пенсійними коштами учасників щоденно контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, також всі операції з активами фонду перевіряються з боку банку-зберігача, яким є АТ «Універсал Банк»;
 • інвестиційна стратегія фонду спрямована на помірно-консервативний підхід до розміщення пенсійних накопичень учасників, з мінімальними ризиками, така стратегія гарантує збереження коштів, в той же час захищаючи кошти від інфляції.

Заощадження на пенсійному рахунку продовжують працювати, на них щомісяця нараховується дохід.

Інвестиції в ПриватФонд набагато надійніше захищають Ваші заощадження від інфляції, ніж банківський депозит або будь-яка іноземна валюта, за рахунок диверсифікації вкладень. Частина коштів вкладається в золото і нерухомість. При інфляції ціни на золото і нерухомість зростають, а значить, зростає розмір ваших заощаджень. Крім того, депозит можна в будь-який момент розірвати під впливом емоцій і залишитися без пенсії.

Докладний порядок дій для отримання виплат, а також пакет документів, який необхідно надати можна знайти на сайті privatfond.com.ua в розділі "Інформація для приватних осіб" - "Пенсійні виплати", пакет документів для оформлення виплати формується автоматично в особистому кабінеті. Також ви можете отримати консультацію з цього питання у фахівців ВПФ «ПриватФонд» за телефоном +38 (098) 188 13 51

Ні, внески не оподатковуються.


Оподатковуються лише виплати (в розмірі 18% для одноразової виплати і 18% від 60% виплати на визначений строк). Винятки становлять виплати, які здійснюються учасникам старше 70 років, інвалідам 1 групи. Також з виплат утримується військовий збір - 1,5%. З більш детальною інформацією можна ознайомитися в Податковому Кодексі України.