profit

Оприлюднення інформації

Показники діяльності (грн.) на дату
Вартість активів пенсійного фонду455 319 686.46
Чиста вартість активів пенсійного фонду454 985 159.46
Вартість інвестицій в цінні папери,252 204 326.79
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках189 446 696.80
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна4 780 000.00
Вартість інвестицій в банківські метали0.00
Вартість інших інвестицій0.00
Вартість дебіторської заборгованості8 888 662.87
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього334 527.00
Сума неперсоніфікованих внесків1 065.00
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів0.00
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи0.00
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами0.00
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування132 842.10
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами120 811.66
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача44 208.24
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок0.00
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами0.00
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість0.00
Сума заборгованості з оплати інших послуг,0.00
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені0.00
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду35 600.00
Кількість одиниць пенсійних активів36 091 245.03326
Чиста вартість одиниці пенсійних активів12.6065243535
Звіт ВПФ "ПриватФонд" за 2024 рік
PDF, 831 KB  Завантажити
Архів показників за 2023 рік
PDF, 536.3 KB  Завантажити
Звіт ВПФ "ПриватФонд" за 2023 рік
PDF, 826.4 KB  Завантажити
Звіт ВПФ "ПриватФонд" за 2022 рік
PDF, 826.7 KB  Завантажити
Звіт ВПФ "ПриватФонд" за 2021 рік
PDF, 828.3 KB  Завантажити
Звіт ВПФ "ПриватФонд" за 2020 рік
PDF, 827.7 KB  Завантажити
Звіт ВПФ "ПриватФонд" за 2019 рік
PDF, 1.8 MB  Завантажити
Звіт ВПФ "ПриватФонд" за 2018 рік
PDF, 2.1 MB  Завантажити
Звіт ВПФ "ПриватФонд" за 2017 рік
PDF, 753 KB  Завантажити
Архів показників за 2022 рік
PDF, 600 KB  Завантажити
Архів показників за 2021 рік
PDF, 602.1 KB  Завантажити
Архів показників за 2020 рік
PDF, 602.2 KB  Завантажити
Архів показників за 2019 рік
PDF, 600.7 KB  Завантажити
Архів показників за 2018 рік
PDF, 605.3 KB  Завантажити
Архів показників за 2017 рік
PDF, 536 KB  Завантажити