Про фонд

Повне найменування Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд»
Скорочене найменування ВПФ «ПриватФонд»
Код ЄДРПОУ 33114991
Розрахунковий рахунок у ПриватБанку UA34 305299 00000 26509050000918
МФО 305299
Перелік фінансових послуг недержавне пенсійне забезпечення
Керівник юридичної особи Голова Ради Фонду
Місцезнаходження 49000, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1
e-mail info@privatfond.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 400332 від 20.07.2004, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області
JPEG, 322кб
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ПФ 6 від 07.09.2004, реєстраційний № 12100653 згідно з рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №2227 від 03.09.2004 р.
PDF, 1.5мб
Виписка ЄДР PDF, 1мб
Основні положення статуту (витримки) PDF, 274кб
Основні положення інвестиційної декларації (витримки) PDF, 117кб

Рада Фонду

Контроль діяльності фонду з боку засновників здійснює рада фонду – яка формується з представників засновників. Такі представники обов'язково проходять спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення, періодично підтверджуючи свою кваліфікацію. Рада фонду може замінити компанії, що здійснюють обслуговування фонду, якщо їх діяльність визнана неефективною. Крім того, рада фонду затверджує інвестиційну декларацію – документ, що визначає напрями інвестування пенсійних активів.

Склад Ради

Голова Ради Фонду:

 • Галушко Артем Андрійович.

Члени Ради Фонду:

 • Свистун Марина Леонідівна;
 • Чернишов Олексій Володимирович;
 • Міхєєв Сергій Володимирович;
 • Стулова Олена Анатоліївна;
 • Полив'яний Сергій Миколайович.

Інформація про пов'язаних осіб НПФ - засновників НПФ

№ з/п Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду ЄДРПОУ або реєстраційний номер Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПФ» 32930996 49040, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) НПФ

№ з/п Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи Повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи (пов'язаної особи) Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (пов'язаної особи) Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов’язаність, %
1 32930996 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПФ" 33669814 Товариство з обмеженою відповідальністю "Гідропромметиз" 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 100
2 32930996 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПФ" 33005592 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПФ" 49000, м. Дніпро, вул. Рогальова, 28 0,0003

Адміністратор та Компанія з Управління Активами

Найменування paritetТОВ "Керуючий адміністратор ПФ "Паритет"
Код ЄДРПОУ 33115602
Розрахунковий рахунок в Приватбанку UA17 305299 00000 26008050000992
МФО 305299
Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 12, ua-paritet.com.ua
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи АА № 18 от 17.09.04 р.
JPEG, 1.1мб
Договір про адміністрування фонду № АДМ-2 від 19.06.2019 р.
Договір про управління активами фонду № КА-3 від 19.06.2019 р.
guarantee-certificate

Ліцензії

 • Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адмініструванняНПФ АБ № 115989 дiйсна з 21.08.08 р. (безстрокова)
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) АЕ № 294763 від 13.03.2015 р. (безстрокова)
 • Ліцензія Служби безпеки України на криптографічний захист інформації АВ № 548175 від 20.08.2010 г. (безстрокова)

partnership

Участь

 • Член Української асоціації інвестиційного бізнесу
 • Національної Асоціації НПФ України Адміністраторів НПФ

Банк зберігач

Найменування privateBankАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1, privatbank.ua
Кореспондентський рахунок 32003102901026
Реєстрація 19 березня 1992 р., запис у "Книзі реєстрації банків" № 92
Банківська ліцензія № 22 від 04.12.2001 р.
Ліцензія НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку АЕ №263149 від 12.10.13 р., строк дії ліцензії - необмежений
Договір на обслуговування фонду № Г.09./DNHGIZ від 10.08.16 р.

Аудитор

Найменування milaТОВ Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 04210 м. Київ, пр. Г.Сталінграду буд. 10А, корп.2, кв. 43, mila-audit.biz-gid.com
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1037 від 23 лютого 2001року №99, згідно з рішенням Аудиторської Палати України № 321/3 від 28.01.2016р. термін чинності Свідоцтва продовжено до 28 січня 2021р;
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ реєстраційний номер свідоцтва 0062, видане згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №0062 від 05.09.2013р, термін дії свідоцтва до 28.01.2021р.

Недержавні пенсійні фонди і компанії, які їх обслуговують, щорічно проходять перевірку незалежними аудиторськими фірмами. Причому один і той же аудитор не може проводити перевірку двох і більше юридичних осіб, які обслуговують фонд.