Отримайте податкову знижку

Шановні клієнти, рекомендуємо Вам скористатися правом на отримання податкової знижки за результатами кожного податкового року, протягом усього періоду сплати зі своїх доходів пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду, тому що в подальшому пенсійні виплати підлягають оподаткуванню.

Податки в 2024 р: НДФЛ – 18% та військовий збір – 1,5% (інформація наведена в таблиці).

Внески та інвестиційний прибуток не оподатковуються

Фізична особа, що сплачує пенсійні внески зі своїх доходів, за наслідками звітного податкового року має право включити до податкової знижки суму внесків у розмірі, що у розрахунку за кожний місяць, протягом якого діяв пенсійний контракт, не перевищує 3750 грн (для 2023) та повернути сплачений ПДФО (18%) з суми цих внесків.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються фізичною особою y річній податковій декларації.

Оподаткування пенсійних виплат

При укладанні договору про виплату пенсії на визначений строк оподатковується лише 60% щомісячної пенсійної виплати (18% + військовий збір 1,5%).

При одноразовій пенсійній виплаті оподатковується 100% виплати (18% + військовий збір 1,5%).

Нульова ставка оподаткування застосовується для пенсійних виплат у випадку:

 • досягнення учасником 70-річного віку;
 • коли учасник є особою з інвалідністю І-ої групи;
 • одноразової пенсійної виплати, що успадковується членами сім’ї І-го ступеня споріднення.
Про податкову знижку

Бажаєте знизити суму податку?

Громадяни, які не є суб'єктами господарювання та які протягом минулого року отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб мають право на отримання податкової знижки за наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України (далі ПКУ).

Сума вашого оподатковуваного доходу може бути зменшена на суму податкової знижки, а це відповідно призведе до зниження суми вашого податку на доходи фізичних осіб.

Заповніть і подайте податкову декларацію

Для отримання знижки необхідно заповнити та до 31 грудня подати до податкового органу за місцем вашої реєстрації податкову декларацію про майновий стан і доходи разом з розрахунком суми податкової знижки та підтверджуючими документами.

В декларації необхідно вказати:

 • суму отриманого за рік доходу у вигляді зарплатні;
 • вид понесених витрат і їх розмір;
 • розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.

Розрахуйте податкову знижку

Податкова знижка, за результатами звітного податкового 2023 року, розраховується наступним чином:

 1. Визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (далі ПСП) – при її наявності;
 2. Інформацію про суми нарахованого загального річного оподатковуваного прибутку, застосованих ПСП, утриманого податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця;
 3. На підставі підтвердних документів визначається сума витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки;
 4. Розраховується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов' язання у зв' язку з використанням права на податкову знижку;
 5. З суми ПДФО, утриманого (сплаченого) з заробітної плати за 2023 рік, віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату внесків за пенсійними контрактами, і ставки податку.
Умови отримання знижки

Умови отримання податкової знижки

Згідно зі статтею 166 ПКУ скористатися податковою знижкою мають право:

 • фiзичні особи – резиденти України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податку або відповідну відмітку в паспорті про відмову від його прийняття;
 • особи, що витратили гроші на придбання товарів, робіт або послуг в резидента – як юридичної, так і фізичної особи, причому цьому є документальне підтвердження.

Слід враховувати, що загальна сума податкової знижки, яка нарахована платнику податку за 2023 рік, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати і зменшеного на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Понесені витрати, що включаються до податкової знижки

Понесені витрати, що включаються до податкової знижки

Згідно з пунктом 3 ст.166 ПКУ, платник податку має право включити до податкової знижки, в зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, суму пенсійних внесків за пенсійними контрактами з недержавним пенсійним фондом, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року за себе або члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік / дружина, діти).

Обмеження до витрат при обчисленні податкової знижки

Внески на пенсійні вклади до недержавного пенсійного фонду платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, не повинні перевищувати (в розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір):

 • Для самого платника в 2023 році максимальна сума, витрачена на пенсійні внески і яка враховується при розрахунку податкової знижки, складе 3750 грн. на місяць;
 • за члена сім'ї першого ступеня споріднення – 1875 грн. на місяць.
Документи для отримання знижки

Документи, які необхідні для отримання податкової знижки

Для отримання податкової знижки необхідно підготувати приблизно наступний перелік документів:

 • паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;
 • довідка про заробітну плату, де буде вказана сума нарахованої зарплати, сума соціального внеску та сума ПДФО щомісяця і загальною сумою за рік (за формою №3);
 • виписка з індивідуального пенсійного рахунку по оплаті пенсійних внесків за звітний календарний рік;
 • документи, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, якщо оплата за дитину, свідоцтво про шлюб – якщо за чоловіка / дружину).;
 • декларація про майновий стан і доходи за 2023 р.

Рекомендуємо звернутися до податкового органу за місцем вашої реєстрації для уточнення точного переліку підтвердних документів для отримання податкової знижки.

Пам'ятайте, всі оригінали документів зберігаються у Вас і не надсилаються до контролюючого органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом.

Способи і терміни подачі документів

Терміни подачі декларації

Для отримання знижки за 2023 рік, необхідно подати декларацію до 31 грудня 2024 року. Право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки.

Способи подачі декларації

Декларація подається до контролюючого органу такими способами:

 • особисто платником податку або уповноваженою на це особою (в цьому випадку вимагайте, щоб на другому екземплярі декларації поставили дату і штамп)
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Терміни повернення надміру сплаченого ПДФО

Згідно п. 179.8 ПКУ сума, яка повинна бути повернена, зараховується на банківський рахунок платника податків, відкритий в будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Бланки та форми для заповнення

Заповнення податкової декларації

Податкова декларація про майновий стан і доходи
pdf PDF, 121кб Завантажити
Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
pdf PDF, 646кб Завантажити
Приклад заповнення декларації про майновий стан і доходи
pdf PDF, 792кб Завантажити

Додатки до декларації про доходи за 2023 рік

Додаток Ф1 (заповнюється в разі отримання доходів від операцій з інвестиційними активами)
pdf PDF, 577кб Завантажити
Додаток Ф2 (заповнюється самозайнятими фізичними особами)
pdf PDF, 312кб Завантажити

Закони України

Про недержавне пенсійне забезпечення
№ 1057-IV від 09.07.2003р.
Детальніше

Розпорядження Нацкомфінпослуг

Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду
Розпорядження Нацкомфінпослуг №4400 від 03.12.2013р.
Детальніше

Рішення НКЦПФР

Про затвердження Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем недержавного пенсійного фонду
Рішення НКЦПФР № 607 від 05.08.2021р.
Детальніше
Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення
Рішення НКЦПФР № 500 від 15.07.2021р.
Детальніше
Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення
Рішення НКЦПФР № 379 від 23.07.2020р.
Детальніше
Про затвердження Порядку погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду
Рішення НКЦПФР № 632 від 12.08.2021р.
Детальніше
Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду
Рішення НКЦПФР № 606 від 05.08.2021р.
Детальніше
Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Рішення НКЦПФР № 1414 від 06.08.2013р.
Детальніше
Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду
Рішення НКЦПФР № 339 від 11.08.2004р.
Детальніше
Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють
Рішення НКЦПФР № 582 від 26.04.2012р.
Детальніше
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення НКЦПФР № 1343 від 02.10.2012р.
Детальніше
Про затвердження Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів
Рішення НКЦПФР №1282 від 25.09.2012р.
Детальніше